150 vigtige it-systemer er i alt for dårlig stand 🔗

DR fortæller, at mindst 150 it-systemer der er kritiske for statens og samfundets funktioner er i dårlig tilstand.

Sophie Løhde, minister for offentlig innovation, nedsætter en arbejdsgruppe, som inden sommerferien skal komme med et oplæg til statens it-strategi. “Det kommer til at tage tid at få ryddet op i de dårlige it-systemer,” lyder det fra Sophie Løhde.

Hermed illusterer vigtigheden i at it-sikkerhed behandles og rapporteres lige så seriøst og ofte som bl.a din organisations økonomi, salgsmål og personaletilfredshed.

Ledelsesansvar og håndtering af IT systemer er vigtige elementer i kravene der stilles i sikkerhedsstandarden ISO 27002.

Kontakt Alex fra Holst Sikkerhed hvis du har brug for processer og systemer, der giver dig overblik over din virksomhed.