Kurser og træning

Kontakt mig for at aftale et af nedenstående kurser afholdt på jeres matrikel kun for jeres ansatte. Dette giver fordelen, at vi kan tale mere frit end vi kan på åbne kurser.

Kurset varer normalt 1 dag og er tilpasset deltagernes niveau. Normalt taler jeg kort med 1-2 deltagere inden, så mit materiale rammer de rigtige punkter. Workshops over flere dage er også muligt.

Jeg tilbyder kurser for ledelse, administrativt personale, udviklere og system- og data ansvarlige og andre vigtige roller i din organisation. Send en mail hvis nedenstående har interesse. Lad mig skræddersy et kursus til jer, så I får lige præcist hvad I skal bruge.

Ledelsen

 • Informationssikkerhedspolitikker
 • Organisering af informationssikkerhed
 • Introduktion til risikostyring
 • Konkret risikostyring
 • Overvejelser omkring integration med økonomisk risikostyring
 • Automatisk revidering af risici
 • Måling af sikkerhed
 • Investering og håndtering af sikkerhed

Administrativt personale

 • Informationssikkerhedspolitikker
 • Organisering af informationssikkerhed
 • Medarbejdersikkerhed
 • Styring af aktiver
 • Leverandørforhold
 • Styring af informationssikkerhed
 • Overensstemmelse

System- og dataansvarlige

 • Styring af aktiver
 • Adgangsstyring
 • Kryptografi
 • Fysisk sikring og miljøsikring
 • Driftssikkerhed
 • Kommunikationssikkerhed
 • Informationssikkerhedsaspekter ved nød-, beredskabs- og reetableringssstyring

Udviklere

 • Driftssikkerhed
 • Kommunikationssikkerhed
 • Anskaffelse, udvikling og vedligeholdelse af systemer