Værdier

Vi går gerne glip af noget

JOMO. Joy Of Missing Out. Der er ikke ret meget grund til at holde øje med nyeste malware, der spreder sig via Facebook opslag. Principperne i risikostyring og it-sikkerhed har stort set ikke ændret sig siden 1960’erne.

Det er primært teknikken, der har ændret sig.

Organisationer, der har brug for at være i front på nyheder, har ofte dybe strategiske eller strukturelle problemer.

Sikkerhed sættes over profit

Vi siger gerne ‘nej tak’. Der er grænser for hvor lækkert og holdbart man kan bygge i en sump.

Risikoanalysen beskriver acceptable og uacceptable situationer for en organisation. Organisationer, der ikke overholder deres egen risikoanalyse, finder ofte på andre måder at udsætte sig selv for problemer.

Remote-first. Asynkron-first.

Det er ofte ikke nødvendigt, at være til stede i samme lokale. Det er typisk krævet i forbindelse med strategiske workshops og relationsbygning. Dette kan sagtens være på månedlig eller kvartalsvis basis.

Issue tracking, versionsstyring, tekst chat, voice, skærmdeling og digitale whiteboards er alle fine værktøjer til at opretholde en remote-first, asynkron-first kultur.

Så længe værktøjerne bruges rigtigt, støtter de også op om tydelig kommunikation, så alle ved hvad der sker nu og hvad der skal ske senere.

Fokus er bedre end ‘hektisk miljø med mange bolde i luften’

Kan du forestille dig at regelmæssigt have 4 timer til fokus uden forstyrrelser, andet end du selv vælger at rejse dig for at gå rundt, hente vand og frugt? Hvor ‘møder’ er 20 minutter med specifikke emner?